Projekt i budowa drogi S19
Bielsk Podlaski Zachód - Boćki

/ DATA PODPISANIA UMOWY
NA REALIZACJĘ
15/10/2021
/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

309 350 184,13 zł
/ NUMER KONTRAKTU

2410.8.2020/2021
/ NAZWA KONTRAKTU
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem)

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem)

Cel i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) do węzła Boćki (bez węzła). Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19, oraz zrealizowany zostanie na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: bielskim, na terenie gmin: gmina wiejska Bielsk Podlaski, gmina wiejska Boćki.


W zakres robót wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej S19 na odcinku planowanym do budowy.


Podstawowe informacje o inwestycji

Podpisanie Umowy z Wykonawcą odcinka Węzeł Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) - Węzeł Boćki (z węzłem), firmą STRABAG Sp. z o.o., odbyło się 15.10.2021 r.

Zaakceptowana kwota kontraktowa wynosi 309 350 184,13 zł (brutto).

Czas trwania budowy to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą z wyłączeniem okresów zimowych w czasie trwania robót budowlanych.