Zamawiający


Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia


Za realizację kontraktu odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
gov.pl/web/gddkia-bialystok

Kierownik Projektu: Małgorzata Kowalczuk-Brzostowska
tel.:  +48 606 759 842
e-mail: mkowalczuk@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu


DTŚ S.A.
www.dts-sa.pl

Inżynier Kontraktu: Andrzej Dojlida
Adres Biura Inżyniera Kontraktu
Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski
tel:   +48 695 773 186

Wykonawca


Strabag Sp. z o.o.
www.strabag.pl

Kierownik Budowy: Błażej Adamowicz


Biuro Projektowe


Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów
Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o.

www.transwar.com


Instytucje zaangażowane w realizację projektuHelp Desk

Przejdź do Help Desku strony