Podwykonawcy

Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Biuro Projektowo-Badawcze
Dróg i Mostów Transprojekt
- Warszawa sp. z o.o.
ul. Koniczynowa 11,
03-612 Warszawa
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego i towarzyszących dokumentów wykonawcy oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego.
2 GEOTRONIKA
Mariusz Wilamowski
ul. Jerzego Bukowskiego 2/28,
10-698 Olsztyn
Opracowanie dokumentacji w zakresie wykonania: mapy sytuacyjno-wysokościowej, modelu terenu w formacie 3D oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wniosku o decyzję ZRID.
3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia „Ogorzelec” Sp. z o.o. Ogorzelec 116,
58-400 Kamienna Góra
Dostarczenie kruszyw amfibolitowych.
4 SILVA - EXPERT Rafał Miklas Krzyżówki 40B,
62-840 Krzyżówki
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej; przygotowanie części przyrodniczej raportu o oddziaływaniu na środowisko.
5 Constans GROUP Sp. z o.o. ul. Warszawska 58,
17-200 Hajnówka
Najem lokalu użytkowego.
6 ViaMens Sp. z o.o. ul. Srebrna 16, lok. 301A,
00-810 Warszawa
Doradztwo.
7 GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 14/16,
02-739 Warszawa
Wykonania wszelkich czynności oraz opracoawnie wszelkiej dokumentacji w zakresie: programu badań geotechnicznych, projektu robó geologicznych, opinii geotechnicznej.