Postęp robót

Odcinek od węzła Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 98,0%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 4,9%


Zaawansowanie finansowe

2,68% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej