Postęp robót

Odcinek od węzła Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem)


Zaawansowanie finansowe

17,52% (44 066 498,95 zł netto) Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej