Postęp robót

Odcinek od węzła Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem)


Zaawansowanie finansowe

23,01% (57 873 017,93 zł netto) Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Procentowe zaawansowanie Robót STRABAG

Zaawansowanie rzeczowe roboty drogowe STRABAG

Zaawansowanie rzeczowe roboty mostowe STRABAG

Zaawansowanie rzeczowe roboty branżowe STRABAG