Postęp robót

Odcinek od węzła Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem)


Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 86,0%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 4,40%


Zaawansowanie finansowe

0% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej